HELT NATURLIG MJÖLK FRÅN GAMLA SVENSKA RASER TAPPAD PÅ GLASFLASKA - Att dricka mjölk som kommer direkt från kon är något speciellt. Korna går tillsammans med sina kalvar på stora beten och ger en mycket smakrik mjölk. Från gårdens lilla mejeri hittar du olika sorters helmjölk, lättmjölk, smör, fil och yoghurt, varsamt mjölkat och småskaligt förädlat.

Kvalité slår kvantitet  Att dricka mjölk som kommer direkt från kon är något speciellt. De flesta som prövar för första gången har svårt att inte le efter klunken. Kanske är det något djupt inom oss som berörs och att vi når detta när vi känner den naturliga smaken. Våra mjölkkor är speciella.  De får leva ett naturligt liv och beta i hagmark och vi låter kalven får vara med sin mamma trots att hon mjölkas. .

På Resta finns 24 mjölkkor av olika raser; Fjällnära, Fjällko, Bohuskulla, Jersey, Holstein och Svensk Rödbrokig Boskap. Vår ambition är att bygga upp en mjölkgård där vi kan visa på skillnader - och likheter - mellan olika raser, bevara gamla hotade koraser och att förädla mjölken i ett eget gårdsmejeri. 

I MEJERIKYLEN HITTAR DU: 

Helmjölk en 'hel'mjölk med naturlig fetthalt (3,5-6%), varken homogeniserad eller separerad. För närvarande erbjuder vi två olika sorters helmjölk från våra olika koraser:

  • Helmjölk på främst Fjällnärakor och Fjällkor
  • Helmjölk på Bohuskulla- och Jerseykor 

Naturlig mellanmjölk  Fettet i komjölk separerar sig naturligt från mjölken och lägger sig efter ett tag som ett lock. När vi skiljer detta gräddlock från mjölken får vi en mjölk med en naturlig fetthalt på ca 1,5%. Vi kallar det en naturlig mellanmjölk och gör den på vår Jersey- och Bohuskullamjölk. 

Råmjölk

Filmjölk

Yoghurt

Kärnmjölk

Smör

Grädde

Ostkaka 

Opastöriserad mjölk På gården erbjuder vi även opastöriserad helmjölk, som tappas upp direkt från spene via mjölkmaskinen och sen direkt till ditt egna medtagna kärl. En fullständig naturprodukt, med samtliga aromer intakta: en nötig, något gräsigare version av den pastöriserade mjölken (där de flyktigaste aromerna byts ut mot lite rundare och krämigare toner). 


Risker med opastöriserad mjölk Gårdens personal följer minutiösa hygienrutiner för att göra allt som går för att minimera den risk som kan finnas med opastöriserad mjölk. Vi är skyldiga att informera om att det finns risker med mjölk som är opastöriserad och det är om mjölken kommer i kontakt med bakterier som kan spridas med kornas avföring om korna har denna smitta. Känner du dig osäker väljer du den pastöriserade mjölken som hettats upp och sedan kylts och då dör de eventuellt farliga bakterierna. Nedanstående information är hämtad från Livsmedelsverkets hemsida och finns i sin helhet för den som vill veta mer på www.slv.se.

” De största hälsofarorna i opastöriserad mjölk är Salmonella vilken är mycket ovanlig i Sverige. Däremot är det vanligare i Sverige med campylobakter och VTEC som finns i kornas avföring och kan vara en fara om mjölkningen sker på ett ohygieniskt sätt. Det är därför viktigt att mjölken inte kommer i kontakt med djurens avföring och att rutiner för hygienen följs. I sydvästra Sverige är bakterien VTEC är vanlig i nötkreatursbesättningar. Utbrott av Salmonella har inte rapporterats sedan 1995 men en kartläggning på Öland 2009 visar att bakterien regionalt kan förekomma i opastöriserad mjölk."